Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Ανακοινώσεις


1) Ο Εφημέριος θα απουσιάσει από τις 2 ως τις 25 Ιουλίου. Κατά την απουσία του μπορείτε να απευθύνεστε για έκτακτες ανάγκες στον π. Στέφανο, Καπουκκίνο, στο τηλέφωνο 2281085086. 
2) Τα παιδιά του Ιωάννη Ν. Ρούσσου πρόσφεραν 50 στην Κάριτας Αγ. Σεβαστιανού για την ανάπαυση της ψυχής του.
3) Οι Κάβοι της εικόνας της Αγίας Ειρήνης πρόσφεραν 65 σε αναγκαιμένη οικογένεια.