Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Πρόβες παιδιών που θα λάβουν την πρώτη του Κοινωνία

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στις 7:30 μ.μ. στον Άγιο Σεβαστιανό.

Πέμπτη 17 Μαΐου, στις 4:30 μ.μ. στον Άγιο Σεβαστιανό.

Σάββατο 19 Μαΐου, στις 12:15 μ.μ. στον Άγιο Σεβαστιανό. 
Τα παιδιά θα τελέσουν για πρώτη φορά και το Μυστήριο της Μετάνοιας και της Συμφιλίωσης. 

Τα παιδιά θα λάβουν την Πρώτη του Κοινωνία την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στις 10:30 π.μ. στον Άγιο Σεβαστιανό.